Sale!

To populære biografier

JULETILBUD!!

kr. 500 kr. 400

Categories: ,

About The Author

Per Arvid Tellemann

Per Arvid Tellemann

Per Arvid Tellemann (1944) is historian with a long experience in Norwegian aviation. He was trained mechanic and navigator in the Royal Norwegian Air Force and has been memeber of the board of directors of Widerøes Flyveselskap, before he was employed by the Norsk luftfartsmuseum (Norwegian Aviation Museum) in Bodø.

He has previous written an interesting book about the first major civil aviation accident with the Junkers Ju 52/3m, LN-DAE "Havørn" in 1936. His second book published at our publishing house is about Thor Tjøntveit, one of the most contradicting aviation profiles in Norway. Per Arvid Tellemann's books have been written in the Norwegian language. No English translation available.

Runa Aadalen

Runa Aadalen

Runa Aadalen (1960) er en respektert grafisk designer. Under hennes studie for grafisk designer kom hun i kontakt med Erik Engnæs-familien og ble veldig interessert i Erik Engnæs sin historie. Erik Engnæs var en tidligere pilot hos Wideroe’s Flyveselskap og under krigen flyver på den berømte "Stockholm Run". Under en av disse flyvninger ble han rapportert savnet og det viste seg at hadde blitt skutt ned av et tysk jagerfly. Til boken intervjuet hun mange av Norges luftfartsprofiler, blant annet Viggo Widerøe og Arvid Piltingsrud, og har nå skrevet boken om Erik Engnæs.

Runa Aadalen (1960) is a well-respected grafic designer. During her study for grafic designer she came in contact with the Erik Engnæs family and became very interested in the history of Engnæs' father, Erik Engnæs, former pilot of Wideroes Flyveselskap and pilot on the famous 'Stockholm Run'. During one of these flights he was reported missing and had been shot down by a German fighter. She interviewed many of Norway's aviation profiles, among them Viggo Widerøe and Arvid Piltingsrud, and has now completed a book about the life of Erik Engnæs.

Nå kan du sikre deg to av de beste biografier som har blitt publisert i 2019. Den ene skrevet av Per Arvid Tellemann om Thor Tjøntveit. Et mesterverk på 304 sider. Thor Tjøntveit ble gjort ansvarlig for store konkurser og momsbedrageri. Han var en markant skikkelse i norsk luftfart, med forretningsvirksomhet over store deler av verden. Det er mange meninger om eventyreren, polarflygeren og forretningsmannen Thor Tjøntveit. Hvem var Thor Tjøntveit? En sympatisk og sjarmerende flyger? En entreprenør som så muligheter det andre gikk forbi? En visjonær forretningsmann motarbeidet av norske myndigheter? Eller ganske enkelt en kriminell bedrager? Denne boken forteller om de grandiose planene hans og evnen til å stå på, – aldri gi seg. Hva var drømmen og drivkraften bak alt sammen? Mennesker som Thor Tjøntveit er uvanlige, og historien hans gir et fascinerende innblikk i en spesiell personlighet.

Den andre boken er om en av Widerøe’s Flyveselskap sine mest populære flyvere, Erik Engnæs. Boken ble skrevet av Rune Aadalen og ble nominert til “Årets Norske Flybok” og ble roset for sin fin, enkel ordbruk. Erik Engnæs (f. 1910 på Gården Engnæs på Bjorneroa ved Randsfjorden) var en pilot fra pionertiden. Norsk luftfart var i rask utvikling under 1930-årene og i denne boken fortelles det om et utrolig spennende og rikt flyverliv. Det fortelles også om ukuelig pågangsmot hos et fåtall entusiaster i en tidlig pionertid da langt fra alle ser særlig nytteverdi i sivil luftfart. Forfatteren tar oss med på dristige post- og ambulanseflyvninger i vår fjellheim og langs vår langstrakte kyst i en tid da flyinstrumentene om bord var enkle og navigasjonshjelpemidlene sparsomme. Vi blir med på redningsekspedisjon i polområdet og får også et innblikk i forspillet til, og dannelsen av Norges eldste flyselskap: Widerøe’s Flyveselskap. Historien i boken understøttes dessuten av et virkelig unikt bildemateriale, og for spesielt teknisk interesserte finnes også en beskrivelse av flytypene, samt en del profiltegninger.