**Fra Sjø til Luft – Fred Olsen & Co tar av

Kommer: Sommer 2024

Book Details

Author and format:

Rob J M Mulder
496 pages, 210x297mm, hardback, 570 photographs, 4 full-color cutaways (Junkers Ju 52/3m, Junkers W 34, Sikorsky S-43 and Caproni Ca.310), 25 color profiles, timetables, poster, etc.

Language:

Norwegian

Publisher:

European Airlines Rob Mulder

ISBN:

978-82-93450-01-6

Price:

NOK 699 + p.p.
(For international order: Local VAT or custom charges not included)

About The Author

Rob J M Mulder

Rob J M Mulder

The aviation historian Rob J. M. Mulder (1958) has written and published numerous books about Norwegian and international aviation history. Four of his books ("Junkers for Scandinavia", "Fornebu Lufthavn - en lufthavn blir til", "The Beginnings of Norway's Airlines, Part 1: 1918-1922" and "Beauty of the Skies - The de Havilland DH91 Albatross") have been awarded "Best Norwegian Aviation Book of the Year", and he has also been awarded the title "Aviation Enthusiast 2013". He runs several websites and has written many articles for Norwegian and international aviation magazines.

En bok mange ser frem til. Den komplette historien til det viktigste førkrigsflyselskapet: Det Norske Luftfartselskap, Fred. Olsen & Bergenske AS (Norwegian Air Lines). Selskapet ble dannet i oktober 1933 og fikk to år senere en generell konsesjon for alle innenlandske og utenlandske flyruter i Norge.

Den første Junkers Ju 52/3m (LN-DAE “Havørn”) kom i juni 1935 og innviet ruten Oslo – Moss – Arendal – Kristiansand – Stavanger – Haugesund – Bergen. Senere startet det også kystruten fra Bergen til Tromsø og fra Oslo til Gøteborg og København. I løpet av vinteren 1937-38 ble en Ju 52/3m chartret til AB Aerotransport og betjente Stockholm – Turku – Helsinki-tjenesten. DNL klarte å etablere seg som det nasjonale flyselskapet for Norge. I 1939 startet selskapet å fly sine ruter med landfly og skulle i juni 1940 starte en postrute fra Bergen til New York via Island med flybåter av typen Boeing 314 Clipper og i samarbeid med Det Danske Luftfartselskab, AB Aerotransport og eventuell også Aero O/Y (nå Finnair). 

Under andre verdenskrig ble flyene konfiskert av Luftwaffe og overlevert til Deutsche Lufthansa for bruk på ruten Trondheim – Tromsø – Kirkenes. Denne boken forteller om de første årene og ender med en dramatisk slutt i 1946, da DNL hadde mistet konsesjonen til det delvis statseide Det Norske Luftfartselkap A/S, som senere ble en del av Scandinavia Airlines System – SAS. Fred. Olsen sitt gamle flyselskap ble i august 1946 omdannet fra DNL til “Fred. Olsens Flyselskap A/S”

Boken er illustrert med hundrevis av bilder, flere kart, fargeprofiler, tidstabeller, plakater osv.

De første hundre privatkunder som betaler full pris mottar sammen med boken en koffertrem i fire farger med teksten “Det Norske Luftfartselskap Fred. Olsen & Bergenske A.S.”. Gjelder kun for privatpersoner og ikke ved bestillinger fra museer eller butikker.

(ENGLISH: A book many look forward to. The complete history of the most important pre-war airline: Det Norske Luftfartselskap, Fred. Olsen & Bergenske AS (Norwegian Air Lines) and its working horse, the Junkers Ju 52/3m. The company was formed in 1933 and two years later it received a general concession for all domestic and international air services in Norway. The first Junkers Ju 52/3m arrived in June 1935 and inaugurated the air service Oslo – Moss – Arendal – Kristiansand – Stavanger – Haugesund – Bergen. Later it also operated the coastal route from Bergen to Tromsø and from Oslo to Gothenburg and Copenhagen. During the winter of 1937-38 a Ju 52/3m was chartered to AB Aerotransport and served the Stockholm – Turku – Helsinki service. DNL managed to establish itself as the national airline for Norway.

During the Second World War the aircraft were confiscated by the Luftwaffe and handed over to the Deutsche Lufthansa for use on the Trondheim – Kirkenes service. This book tells about the early years and ends with a dramatic end in 1946, when it had lost its concession to the partially State-owned Det Norske Luftfartselkap A/S, which later became a part of Scandinavia Airlines System – SAS.

Note: Norwegian text

The first 100 customers that order and pay for the book will get an exclusive suitcase strap in the colours of “Det Norske Luftfartselskap, Fred. Olsen & Bergenske A.S”. Applies only for individual orders and not for orders from (museum) shops.