*Chris Braathen

kr 299.00

Categories: ,

Book Details

Format:

256 pages, 206 bilder, kart, og tegninger, 170x240mm, hard cover.

Language:

Norwegian only

Publisher:

European Airlines Rob Mulder

ISBN:

978-82-93450-28-3

Price:

NOK 299.- + p.p.
(Shipment abroad: local VAT or custom charges not included)

About The Author

Rob J M Mulder

Rob J M Mulder

The aviation historian Rob J. M. Mulder (1958) has written and published numerous books about Norwegian and international aviation history. Four of his books ("Junkers for Scandinavia", "Fornebu Lufthavn - en lufthavn blir til", "The Beginnings of Norway's Airlines, Part 1: 1918-1922" and "Beauty of the Skies - The de Havilland DH91 Albatross") have been awarded "Best Norwegian Aviation Book of the Year", and he has also been awarded the title "Aviation Enthusiast 2013". He runs several websites and has written many articles for Norwegian and international aviation magazines.

De fleste av oss kjenner nok polarhelter som Roald Amundsen, Lincoln Ellsworth og Richard Byrd. Mange har hørt om Bernt Balchen, men få har hørt om Christopher «Chris» Braathen. Skiekspert, sledehundfører, samt flymekaniker fra Øvre Eiker, som ble født i 1895, og skulle bli en genial ingeniør og flymekaniker, samt deltager på tre amerikanske ekspedisjoner til Antarktis.

Han ble flere ganger dekorert og vi finner et Cape Braathen på den nordøstlige enden av Evens-halvøya på nordsiden av Thurston Island og vest for Vest Antarktis Ellsworthland. Takket være hans dagbøker og privatarkivet til familien Mullens Braathen har det blitt mulig å skrive om opplevelse og bragdene til denne enkle og beskjeden mannen.

I 1936 overvåket han arbeidet med byggingen av Det Norske Luftfartselskap, Fred. Olsen & Bergenske sin Sikorsky S-43, LN-DAG “Valkyrien” i USA og ble ved hjemkomst sjefmekaniker hos DNL. Han hadde en fantastisk framtid foran seg, men livet til ham og hans kone Molly ble abrupt avsluttet da de omkom i et flyhaveri over Oslo den 1. august 1937. I samme havari omkom Arild Widerøe, en av stiftere til Widerøe’s Flyveselskap A/S, samt Prof. Dr. Sophus Widerøe og hans kone Else Marie Brambani Widerøe.

Boken beskriver i detalj de tre ekspedisjonene, hans arbeidet i USA og Canada som mekaniker og medeier i et flyselskap, samt hans arbeidet for DNL. Også beskrives det endelige havariet over Oslo i detalj.