Sale!

Erik Engnæs – Et flyverliv

Author: Runa Aadalen

kr 150.00

Categories: ,

Book Details

Pages:

192 sider, 172 fotografier, 6 fargeprofiler

Format:

170 x 245 mm, hardback

Language:

Norwegian

Publisher:

European Airlines Rob Mulder

ISBN:

978-82-93450-07-8

Price:

Kr. 250 (+porto), nå Kr. 150

Dere kan også overføre NOK. 290,- til kontonummer: 280 114 99 114, European Airlines Rob Mulder

About The Author

Runa Aadalen

Runa Aadalen

Runa Aadalen (1960) er en respektert grafisk designer. Under hennes studie for grafisk designer kom hun i kontakt med Erik Engnæs-familien og ble veldig interessert i Erik Engnæs sin historie. Erik Engnæs var en tidligere pilot hos Wideroe’s Flyveselskap og under krigen flyver på den berømte "Stockholm Run". Under en av disse flyvninger ble han rapportert savnet og det viste seg at hadde blitt skutt ned av et tysk jagerfly. Til boken intervjuet hun mange av Norges luftfartsprofiler, blant annet Viggo Widerøe og Arvid Piltingsrud, og har nå skrevet boken om Erik Engnæs.

Runa Aadalen (1960) is a well-respected grafic designer. During her study for grafic designer she came in contact with the Erik Engnæs family and became very interested in the history of Engnæs' father, Erik Engnæs, former pilot of Wideroes Flyveselskap and pilot on the famous 'Stockholm Run'. During one of these flights he was reported missing and had been shot down by a German fighter. She interviewed many of Norway's aviation profiles, among them Viggo Widerøe and Arvid Piltingsrud, and has now completed a book about the life of Erik Engnæs.

Erik Engnæs (f. 1910 på Gården Engnæs på Bjorneroa ved Randsfjorden) var en pilot fra pionertiden. Norsk luftfart var i rask utvikling under 1930-årene og i denne boken fortelles det om et utrolig spennende og rikt flyverliv. Det fortelles også om ukuelig pågangsmot hos et fåtall entusiaster i en tidlig pionertid da langt fra alle ser særlig nytteverdi i sivil luftfart. Forfatteren tar oss med på dristige post- og ambulanseflyvninger i vår fjellheim og langs vår langstrakte kyst i en tid da flyinstrumentene om bord var enkle og navigasjonshjelpemidlene sparsomme.

Vi blir med på redningsekspedisjon i polområdet og får også et innblikk i forspillet til, og dannelsen av Norges eldste flyselskap: Widerøe’s Flyveselskap. Historien i boken understøttes dessuten av et virkelig unikt bildemateriale, og for spesielt teknisk interesserte finnes også en beskrivelse av flytypene, samt en del profiltegninger.

Runa Aadalen (f. 1960) er en venn av familie Engnæs, og ble spurt om å skrive ned historien til Erik. Hun klarte på en levende og god måte å skrive om livet til denne dekorerte flygeren, som endte dramatisk den 4. april 1943, da Erik Engnæs forsvant på vei fra Stockholm til Leuchars på den såkalte Stockholm-ruten.

Flyhistorie Nr. 53-2019: “Godt skrevet bok, språket flyter lett”