Bushpilot – Arne Mæland sitt eventyrliv i lufta

Categories: ,

About The Author

Lars Skorpen

Author: Lars Skorpen
Format: 17 x 24,5 cm, hardback, 205 pages, Norwegian text only
ISBN: 978-82-7129-223-2
Price: NOK. 200,-

Først var det draumen om å ferdast fritt som fuglen. Som etter kvart modnast til tanker om en leveveg i lufta. Men latent låg også alltid lysten til å møta menneske med andre tradisjonar, seder og skikkar. Lesehesten, Arne, hadde alt leita med lys og lykte i litteraturen og funna fram til spennande land og folk. I førfjernsynstida på femtitalet kunne tankane ta ham med ut i verda.
Når draumar skal realiserast i vaksen alder, kjem gjerne slitet. Og familiefaren, småbonden og snikkaren frå Tysnes fekk føla på kroppen kva deet ville seia. Kveldsskule ved sida av fullt arbeid. Samanhengande jobbing for å ordna tid til utdanningsperiodar i utlandet. Pugging og lesing nattestid. Stadige pengebekymringar.
Så endeleg ei ubeskriveleg glede av å lykkast etter lange og slitsame år. Med lassevis av forsaking og fustrasjon, som altså førte fram til eventyret. Slik det var i barndommens draumar og tankar. Hjelp til nødlidande i Afrika. Oljeleiting i Sør-Amerika. Eller sløkking av storbrannar langs Middelhavet. Innimellom ambulanseflyging og luftige anleggsløft i gamlelandet. Og så siste helikopteråra som frilansflygar i Papua Ny-Guinea.
I denne boka kan ein følgja flygaren Arne Mæland frå barnsbein til pensjonsalder. Gjennom draumen, slitet og eventyr.

Fra Tanums boksiden: “Boken for alle fly- og helikopterinteresserte, reise- og eventyrlystne. Den omhandler en pilots eventyrlige karriere og spennende liv som “bushpilot”, ofte under svært primitive bo- og arbeidsforhold i jungel, ørken, savanne og arktiske strøk: Nærkontakt med fremmede kulturer, stammer og urfolk; Mursi’ene i Etiopia og de fryktede Kukukuku’ene i Papua New Guinea. Hjelpeflyginger under urolige forhold, unntaks- og borgerkrigstilstander til hungersrammede og flyktninger i Etiopia, Sudan og Bouganville. Seismikk og oljeleting i Zimbabwe, Benin, Amazonas, Grønnland og Papua New Guinea. Skogbrannslukking i Norge, Spania, Italia og Australia, samt kraftlinjebygging i Norge og kalking i Sverige. Møte med spennende flygerlegender og krigsflygere.”